Orienteerumisklubi West

     Teemad
· Avaleht
· Blogid
· E-mail juhatusele
· EOL kalender
· Kaardid
· Kaardiharjutused
· Kontakt
· Liikmed
· Liikmeks astumine
· Õpime
· Pildigalerii
· Püsirajad
· Päevakute statistika
· Pärnumaa or-list
· Rajameistrile
· Saavutused
· Teenused
· Tulemused
· Tutvustus
· Varustuse rentimine
· Võistlused

     Raamat West 25

RAAMAT - Orienteerumisklubi West 25


     Pildigalerii
     OR-kaardid
Neljapäevakute juhend 2020

Printerisõbralik leht-> Printerisõbralik leht

RMK Orienteerumispäevakud

Orienteerumisklubi West korraldab 2020. aastal vastavalt kalenderplaanile 20 neljapäevakut, neist 12 tavarajal, 5 lühirajal, 1 sundvalikus ja 2 seiklusrajal. Neljapäevakute arvestusse läheb ka 12. oktoobril toimuv OK West auhinnavõistlus tavarajal.
  Turvalisus ja esmaabi
Osavõtt neljapäevakust toimub omal riisikol. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.

Esmaabi vajadusel pöördu finišikohtuniku poole.
Enne ja pärast raja läbimist desinfitseeri käed.
Väldi kokkupuudet teiste inimestega, hoia vahet 2m.


  Võistlusklassid
MN8, MN10, MN12, MN14, MN16, MN18, MN21, MN35, MN45, MN55, MN65, M75, VV.
  Võistlusklassi valik
Võistleja peab valima omale võistlusklassi vastavalt järgmistele reeglitele:
1. Võistlejad, kes on alla 21 aasta vanad, kuuluvad oma vanuseklassi selle aasta lõpuni, mil neil täitub klassitähises näidatud vanus. Nad võivad võistelda vanemates vanuseklassides kuni 21 kaasa arvatud.
2. Võistlejad, kes on üle 21 aasta vanad, kuuluvad oma vanuseklassi selle aasta algusest, millal neil täitub klassitähises näidatud vanus. Nad võivad võistelda nooremates vanuseklassides kuni 21 kaasa arvatud.
3. VV klassis osaleb kuni viie (5) liikmeline seltskond, vanusepiiranguid ei ole.

Võistleja võib hooaja jooksul võistelda Pärnumaa neljapäevakutel ainult ühes võistlusklassis (kehtib ka VV puhul), mis tuleb valida esimese kahe osaluskorra jooksul. Igal neljapäevakul läheb ühel võistlejal arvesse üks (esimesena saadud) tulemus.
Eesti Orienteerumisliidu kood
Neljapäevakutel kasutatakse võistlejate tuvastamiseks EOL koode. EOL kood on unikaalne ja tasuta. Seda kasutatakse nii orienteerumispäevakutel kui suurematel orienteerumisvõistlustel Eestis. Koodi on võimalik tellida EOL kodulehelt või täites vastava blanketi neljapäevakul (must kaust).
Rajad
Iga võistleja võib vabalt valida oma võimetele vastava raja.
I rada - tavarada vähemalt 8,0 km, lühirada 4,0-5,0 km; sprint ~4,0 km (optimaalne); vähemalt 15 KP
II rada - tavarada 5,5-8,0 km, lühirada 3,0-4,0 km; sprint ~3,0 km (optimaalne); vähemalt 12 KP
III rada - tavarada 3,0-5,5 km, lühirada 2,0-3,0 km; sprint ~2,0 km (optimaalne); vähemalt 8 KP
IV rada - tavarada 2,0-3,0 km, lühirada 1,0-2,0 km; sprint ~1,0 km (optimaalne); vähemalt 5 KP
V rada - valikrada kõikidest KP-dest

28. mai ja 4. juuni neljapäevakutel on ka nöörirada (IV rada, kuni 2,0 km), ka III rada peab olema nendel kordadel kuni 3,0 km.

Keelatud on läbida hoove ja muid keelualasid! -> Tutvu tingmärkidega.
Märkesüsteem
Kõikides klassides elektrooniline SPORTIdent märkesüsteem, saab kasutada kõiki versioone SI kaarte (v.SIACS k.a.) kontaktrežiimis.
SI kaardi rentimine korraldajalt 1,50 €/võistleja. Pargituuri neljapäevakutel on klassides MN8-MN16 osalejatele SI-kaardi rentimine tasuta. Rentija kohustub kompenseerima 32,- € SI-kaardi kaotamise või purunemise eest.

VV klassis on üks SI kaart kogu võistkonna peale. Igal liikmel peab olema Eesti Orienteerumisliidu (EOL) kood.
Starditakse ja rada läbitakse koos. Stardiaeg võetakse SI jaamast. Võistkond valib ise, millised KP-d ja millises järjekorras läbitakse (V rada). Võistkond peab finišeerima samuti koos.
Tähistus
Võistluskeskuse asukoht ja parkimise info avaldatakse hiljemalt 2 päeva enne päevaku toimumist klubi kodulehel www.okwest.ee ja www.päevakud.ee. Stardipaika on suurematelt teedelt tähistus.
Osavõtutasu
MN8-10, VV 2009. a või hiljem sündinud liige 2,00 €, kogu hooaja eest korraga tasudes 32,00 €
MN12-18, VV 2001.-2008. a sündinud liige 3,00 €, kogu hooaeg 48,00 €
M65-75, N55-65, VV 2000. a või varem sündinud liige 4,00 €, kogu hooaeg 64,00 €
M21-55, N21-N45 5,00 €, kogu hooaeg 80,00 €

Võistlejal on võimalik tasuda terve hooaja osavõtutasu eest korraga klubi arveldusarvele (Orienteerumisklubi West, a/a EE591010902000877004) hiljemalt enne esimest neljapäevakut, s.o. hiljemalt 27. maiks 2020, ülekande selgitusse märkida kindlasti võistleja nimi ja võistlusklass. Terve hooaja stardimaksu summa on 16 korra maksumus (4 korda tasuta). OK West auhinnavõistluse osavõtutasu suurus on toodud selle võistluse juhendis.

Võistleja registreerib igal neljapäevakul enda osalemise ja maksab osavõtutasu (kui seda pole eelnevalt terve hooaja eest tehtud) rohelises RMK logoga telgis. Kohtunik kirjutab võistleja EOL koodi, nime, võistlusklassi, valitud raja ja renditud SI-kaardi puhul kaardi numbri raamatusse ning annab võistlejale valmis trükitud rajaga kaardi.
Start avatud
28. mai - 27. august kella 17.00-st,
3. september - 1. oktoober kella 16.30-st.
10. oktoober STARTIDE ALGUS kell 12:00, vastavalt stardiprotokollile.

SI kaardi kasutamine
Stardis tühjendab võistleja vastavas SI jaamas (NULLIMINE) ise oma SI kaardi ja kontrollib seda teises jaamas (KONTROLL). Stardiaeg läheb käima, kui võistleja paneb oma SI kaardi stardijaama (START).
Tutvu raja läbimise juhendiga siin.
Aus mäng
Igal osalejal peab olema oma SI kaart (va VV klassis, kus SI kaart on võistkonnal) ja oma korraldajalt saadud võistluskaart (ka VV klassi igal liikmel).
Minimaalne vahe eelmise startijaga 30 sekundit, stardijaama peal on olemas kell ja rada läbitakse iseseisvalt.
Võistlusmaastikul viibimine enne oma starti on keelatud:
- Soojendust tohib teha vaid maastiku sellel osal, kus ei asu kontrollpunkte.
- Raja läbimine koos lapsega juhendamiseks või julgestuseks on lubatud alles peale oma raja läbimist.

Finiš
Finiš on reeglina stardiga samas kohas, kui rajameister ei ole seda korraldanud teisiti.
Kõik võistlejad peavad peale raja läbimist tegema SI kaardiga märke ka finišijaamas ja seejärel finišikohtuniku juures oma tulemuse SI-kaardilt maha lugema.
Finišis peab võistleja tagastama renditud SI kaardi.
Finiš avatud:
28. mai - 27. august kella 20:00-ni
3. september - 1. oktoober kella 19.00-ni.
Hiljem finišeerinud võistleja tulemus tühistatakse, välja arvatud kohtunikud.
  Tulemused
Neljapäevakute arvestust peetakse punktisüsteemis. Võistlejad seatakse I-IV rajal aegade põhjal paremusjärjestusse, mehed ja naised eraldi. Vanuseklassides MN12 kuni M75 ja N65 saavad võistlejad vastavalt kohale punktid järgmiselt:
I raja 1.koht saab 100 punkti, 2.koht 95, 3.koht 90, 4. 87, 5. 85, 6. 84 jne.
II raja 1.koht saab 80 punkti, 2.koht 75, 3.koht 70, 4. 67, 5. 65, 6. 64 jne.
III raja 1.koht saab 60 punkti, 2.koht 55, 3.koht 50, 4. 47, 5. 45, 6. 44 jne.
IV raja 1.koht saab 40 punkti, 2.koht 35, 3.koht 30, 4. 27, 5. 25, 6. 24 jne.
V raja iga osaleja 10 punkti.

Vanuseklassides MN8, MN10 saavad kõik osalejad olenemata läbitud rajast ja saadud tulemusest 10 punkti, kuid hoiavad seejuures vastava raja kohapunktid teiste klasside võistlejate ees kinni.

V raja läbinud võistlejaid ja võistkondi paremusjärjestusse ei seata, iga osaleja (VV klassis võistkonna iga liige) saab 10 punkti.
Võrdsete tulemuste korral saavad võistlejad kõrgema koha punktid.
I-IV rajal katkestanud võistleja (kõik KP-d pole läbitud või on läbitud vales järjekorras) loetakse V rajal osalenuks ja ta saab V raja punktid.

Tühistatud võistleja (finišisse hilinemine, reeglite vastu eksimine) saab 0 punkti.
Vastavalt saadud punktidele koostatakse klasside kaupa protokollid.
Võistlustulemused avaldatakse OK West kodulehel tulemuste all.

OK West auhinnavõistlusel saab iga põhivõistlusel raja määruste päraselt läbinud võistleja sõltumata võistlusklassist neljapäevakute arvestuses 200 punkti, avatud rajal osaleja või võistluse katkestanud või tühistatud võistleja saab 20 punkti.

  Koondarvestus
Neljapäevakute koondarvestusse läheb 16 paremat tulemust. Kokkuvõttes autasustatakse iga klassi kolme paremat, kes on osalenud vähemalt 8 neljapäevakul.

Iga rajameister saab oma neljapäevaku korraldamise eest 100 punkti. Iga OK West auhinnavõistluse kohtunik saab neljapäevakute arvestuses 200 punkti.

Andmekaitse
1. Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada.
2. Võistluste protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks.
3. Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse korralduslikel eesmärkidel.

  

[ Tagasi Pärnumaa orienteerumisneljapäevakud | Tagasi võistlused ]
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Lehe tekkimine: 0.033 Sekund