Neljapäevakud juhend 2024

RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevakute juhend 2024

Orienteerumisklubi West korraldab 2024. aastal vastavalt kalenderplaanile 26 neljapäevakut. Neljapäevakute arvestusse läheb ka 13. oktoobril toimuv OK West auhinnavõistlus tavarajal.

Vanuseklassid

MN8, MN10, MN12, MN14, MN16, MN18, MN21, MN35, MN45, MN55, MN65, MN75.

Vanuseklassi valik

Osaleja peab valima omale vanuseklassi vastavalt järgmistele reeglitele:
1. Osalejad, kes on alla 21 aasta vanad, kuuluvad oma vanuseklassi selle aasta lõpuni, mil neil täitub klassitähises näidatud vanus. Nad võivad osaleda vanemates vanuseklassides kuni 21 kaasa arvatud.
2. Osalejad, kes on üle 21 aasta vanad, kuuluvad oma vanuseklassi selle aasta algusest, millal neil täitub klassitähises näidatud vanus. Nad võivad osaleda nooremates vanuseklassides kuni 21 kaasa arvatud.

Osaleja võib hooaja jooksul osaleda Pärnumaa neljapäevakutel ainult ühes vanuseklassis, mis tuleb valida esimese kahe osaluskorra jooksul. Igal neljapäevakul läheb ühel osalejal arvesse üks (esimesena saadud) tulemus.

Eesti Orienteerumisliidu kood

Neljapäevakutel kasutatakse osalejate tuvastamiseks EOL koode. EOL kood on unikaalne ja tasuta. Seda kasutatakse nii orienteerumispäevakutel kui suurematel orienteerumisvõistlustel Eestis. Koodi on võimalik tellida EOL kodulehelt või täites vastava blanketi korraldaja juures (must kaust).

Rajad

Iga osaleja võib vabalt valida oma võimetele vastava raja.

radatavaradalühiradasprintKP-de arv
1. rada8,0 + km 4,0 - 5,0 km~4,0 km (optimaalne)vähemalt 15 KP
2. rada5,5 - 8,0 km3,0 - 4,0 km~3,0 km (optimaalne)vähemalt 12 KP
3. rada3,0 - 5,5 km2,0 - 3,0 km~2,0 km (optimaalne)vähemalt 8 KP
4. rada2,0 - 3,0 km1,0 - 2,0 km~1,0 km (optimaalne)vähemalt 5 KP
5. radavalikrada kõikidest KP-dest

Nöörirada

1.-9. neljapäevakul on ka nöörirada (4. rada, kuni 2,0 km), ka 3. rada peab olema nendel kordadel kuni 3,0 km.

Keelualad

Keelatud on läbida hoove ja keelualasid ning ületada objekte, mis on vastavalt tähistatud! -> Tutvu tingmärkidega siin ja orienteerumiskaardi tagumisel küljel.

Märkesüsteem

Kasutusel elektrooniline SPORTIdent märkesüsteem, töötab ka SI AIR režiim.
SI v5 kaardi rentimine korraldajalt 1,50 €/osaleja, SIAC kaardi rentimine 3€/osaleja. 1.-9. neljapäevakul on klassides MN8-MN12 osalejatele SI v5 kaardi rentimine tasuta. Rentija kohustub kompenseerima 40,- € SI v5 või 80 € SIAC kaardi kaotamise või hävinemise eest.

Tähistus

Võistluskeskuse asukoht ja parkimise info avaldatakse hiljemalt 2 päeva enne päevaku toimumist klubi kodulehel www.okwest.ee ja www.päevakud.ee. Stardipaika on suurematelt teedelt tähistus.

Osavõtutasu

vanuseklassosaluskordterve hooaeg
MN8, 10 3 €60 €
MN12, 14, 16, 18 5 €100 €
MN65, 75 6 €120 €
MN21, 35, 45, 55 7 €140 €

Osalejal on võimalik tasuda terve hooaja osavõtutasu eest korraga klubi arveldusarvele (Orienteerumisklubi West, SEB a/a EE591010902000877004) hiljemalt enne esimest neljapäevakut, s.o. hiljemalt 11. aprilliks 2024, ülekande selgitusse märkida kindlasti osaleja nimi ja vanuseklass kelle eest tasutakse. Terve hooaja osavõtutasu summa on 20 korra maksumus (6 korda tasuta). OK West auhinnavõistluse osavõtutasu suurus on toodud selle võistluse juhendis.

Osaleja registreerib igal neljapäevakul enda osalemise ja maksab osavõtutasu (kui seda pole eelnevalt terve hooaja eest tehtud) rohelises RMK logoga telgis. Kohtunik kirjutab osaleja EOL koodi, nime, vanuseklassi ja valitud raja raamatusse ning annab võistlejale valmis trükitud rajaga kaardi.

Soeta hooajapääse:

Maksa Stebbyga:

Start avatud

11.04 – 29.08 kella 17.00-st,
05.09 – 03.10 kella 16.30-st.
13.10 startide algus kell 12:00, vastavalt stardiprotokollile.

Finiš avatud:

11.04 – 29.08 kella 20:00-ni
05.09 – 03.10 kella 19.00-ni.
Hiljem finišeerinud võistleja tulemus tühistatakse, välja arvatud kohtunikud.

SI kaardi kasutamine

Stardis tühjendab osaleja vastavas SI jaamas (NULLIMINE) ise oma SI kaardi ja kontrollib seda teises jaamas (KONTROLL). Stardiaeg läheb käima, kui osaleja paneb oma SI kaardi stardijaama (START).
SIAC kaartidel kontrolljaam käivitab ja finiši jaam lõpetab SI AIR režiimi. Puutevaba stardi ja KP märget saab teha 30…50 cm kauguselt.
Tutvu raja läbimise juhendiga siin.
Kõik osalejad peavad peale raja läbimist tegema SI kaardiga märke ka finišijaamas ja seejärel finišikohtuniku juures oma tulemuse SI-kaardilt maha lugema.
Finišis peab osaleja tagastama renditud SI kaardi.

Aus mäng

Igal osalejal peab olema oma SI kaart ja oma korraldajalt saadud orienteerumiskaart.
Minimaalne vahe eelmise startijaga 30 sekundit ja rada läbitakse iseseisvalt.
Võistlusmaastikul viibimine enne oma starti on keelatud:
– Soojendust tohib teha vaid maastiku sellel osal, kus ei asu kontrollpunkte.
– Raja läbimine koos lapse või algaja orienteeruja  juhendamiseks või julgestuseks on lubatud alles peale oma raja läbimist.
– Korduvalt juhendi vastu eksinud võidakse jätta ilma auhinnalisest kohast.

Turvalisus ja esmaabi

Osavõtt neljapäevakust toimub omal riisikol. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.
NB! Linnas ja maanteedel on tavaliiklus avatud. Osaleja peab tagama liiklusohutuse.

Esmaabi vajadusel pöördu finišikohtuniku poole.

Tulemused

Neljapäevakute arvestust peetakse punktisüsteemis. Osalejad seatakse 1.-4. rajal aegade põhjal paremusjärjestusse, mehed ja naised eraldi. Vanuseklassides MN12 kuni MN75 saavad osalejad vastavalt kohale punktid järgmiselt:

rada1. koht2. koht3. koht4. koht5. koht6. koht...
1.100959087858483 ...
2.80757067656463 ...
3.60555047454443 ...
4.40353027252423 ...
5.10101010101010 ...

Võrdsete tulemuste korral saavad osalejad kõrgema koha punktid.
Vanuseklassides MN8 ja MN10 saavad kõik osalejad 1.-4. raja määruste pärasel läbimisel 20 punkti, kuid hoiavad seejuures vastava raja kohapunktid teiste klasside võistlejate ees kinni.

5. raja läbinud osalejaid paremusjärjestusse ei seata, iga osaleja saab 10 punkti.
Võrdsete tulemuste korral saavad osalejad kõrgema koha punktid.
1.-4. rajal katkestanud osaleja (kõik KP-d pole läbitud või on läbitud vales järjekorras) loetakse 5. rajal osalenuks ja ta saab 5. raja punktid.

Tühistatud osaleja (finišisse hilinemine, reeglite vastu eksimine) saab 0 punkti.
Vastavalt saadud punktidele koostatakse klasside kaupa protokollid.
Tulemused avaldatakse OK West kodulehel tulemuste all.

Iga rajameister saab oma neljapäevaku korraldamise eest 150 punkti.

Iga OK West auhinnavõistluse võistleja, kes läbib raja määruste päraselt, saab neljapäevakute arvestuses vanuseklassis MN12-MN75 200 punkti või vanuseklassis MN8-MN10 40 punkti, võistluse katkestamise või tulemuse tühistamise korral 20 punkti.

Iga OK West auhinnavõistluse korraldaja saab neljapäevakute arvestuses vanuseklassis MN12-MN75 200 punkti, vanuseklassis MN8-MN10 40 punkti.

1.-9. neljapäevakul jagatakse vanuseklassides MN8-12 osavõtuauhindu.

Koondarvestus

1.-9. neljapäevakul jagatakse vanuseklassides MN8-12 osavõtuauhindu.

Neljapäevakute koondarvestusse läheb 20 paremat tulemust. Kokkuvõttes autasustatakse iga klassi kolme paremat, kellel on vähemalt 10 osaluskorda.

Andmekaitse

1. Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada.
2. Tulemuste protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks.
3. Neljapäevakule registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse korralduslikel eesmärkidel.