Pärnu rajooni koolinoorte MV valikorienteerumise tulemused 1981

Pärnu rajooni koolinoorte MV valikorienteerumises tulemused 1981

Pootsi 12.05.1981

Rajameister: Lembi Nõmm (I kat.)
Peakohtunik: Vilja Meier
Peasekretär: Ülo Liblik

Kontrollpunktide üldarv: 23

Tulemused