Eesti MV tavarada ja teade võistluskutse

Eesti meistrivõistlused tavarajal ja teates 2024
Võistluskutse

Aeg ja koht

07.09.2024 tavarada Viljandimaa, Mulgi vald, Küti
08.09.2024 teada Viljandimaa, Mulgi vald, Küti.

Ajakava

Laupäev 07.09.2024
11:00 võistluskeskus avatakse
13:00 startide algus
16:45 autasustamine (orienteeruvalt)
19:00 teatevõistkondade nimelise registreerimise lõpp O-sport keskkonnas

Pühapäev 08.09.2024
11:00 M35-40, M55-60, N35-40, N45-50 võistlusklassi start
11:10 N65+, M45-50, M14-16, N14-16 võistlusklassi start
11:20 M18-20, M65+, N18-20, N55-60 võistlusklassi start
14:00 autasustamine

Osalejad ja litsentsinõue

Võistlusest võivad osa võtta kõik huvilised. Vastavalt EOLi volinike kogu 28.03.2023 otsusele nr 19, ei ole lubatud Venemaa ja Valgevene riikide kodanikel, kes ei olnud EOLi klubide liikmed enne 24.02.2022, osaleda Eesti MV ning Eestis toimuvatel IOFi edetabeli võistlustel (WRE).
Võistlus kuulub EOLi edetabelisse.

Osalejatel peab olema kehtiv EOLi 2024. aasta litsents. Litsents peab olema tellitud EOLi kodulehelt avaneva tellimisvormi kaudu ning tasutud EOLi kontole hiljemalt 03.09.2024. MN21A klassis võib osaleda ilma litsentsita kõik soovijad. Välismaalased (v.a. Eesti klubide välismaalastest veteranklasside võistlejad) võistlevad väljaspool Eesti MV arvestust ning ei pea ostma EOLi litsentsi.

Osavõtuklassid

Tavarada
M,N 14, 16, 18, 20, 21E, 21A, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80

Teade
M,N 14-16, 18-20, 21, 35-40, 45-50, 55-60, 65+
Teatevõistkonnad on 3-liikmelised.

Loosimine
Stardijärjekord võistlusklassides M,N 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 ja 80 on võistlusklassi edetabeli pööratud järjekord seisuga 8 päeva enne võistluspäeva, st edetabeli liider stardib viimasena. M21E, M21A, N21E ja N21A võistlusklassides starditakse absoluutklassi edetabeli pööratud järjekorras.

Rajad

Tavaraja ligikaudsed pikkused:

võistlusklass pikkus KP arv joogi-
punkte
võistlusklass pikkus KP arv joogi-punkte
M14 4,8     N14 4,0    
M16 7,2     N16 5,2    
M18 9,5     N18 6,0    
M20 10,5     N20 7,0    
M21E 15,0     N21E 11,5    
M21A 9,0     N21A 6,9    
M35 10,2     N35 5,6    
M40 10,0     N40 5,0    
M45 7,8     N45 5,0    
M50 7,2     N50 4,2    
M55 6,0     N55 4,0    
M60 5,2     N60 3,5    
M65 4,7     N65 3,2    
M70 4,5     N70 3,0    
M75 4,3     N75 2,5    
M80 3,7     N80 2,2    

Tavarajal on võistlusklassidel MN21E; M20; M18; M40; M50; M55 võistluskeskuses läbijooks ja võimalus panna jootmispunkti oma jook.

Teatevõistluse ligikaudsed pikkused:

võistlusklass pikkus KP arv vaate KP võistlusklass pikkus KP arv vaate KP
M14/16 3,5     N14/16 3,0    
M18/20 5,0     N18/20 3,7    
M35/40 5,0     N35/40 3,5    
M45/50 4,0     N45/50 3,0    
M55/60 3,0     N55/60 2,5    
M65+ 2,5     N65+ 2,0    

Maastik

Tegemist on mitmepalgelise maastikuga Viljandimaal, mis on enam kui 20-aastast und jälle üles äratatud (eelmine kaart 2002048). Reljeef on kohati tugevalt liigestatud, kuid esineb ka laugemaid ja uimasemaid piirkondi ning ka karjäärialasid. Taimestik on võrreldes 2002 aastaga läbi teinud totaalse ümberkorralduse, sest enamik kaardistatust alast on aktiivse metsamajanduse all. Leidub nii suuri lageraied kui ka tihedaid noorendikke, mis kindlasti hakkavad teevalikute puhul rolli mängima. Samas leiab ka põneva reljeefiga ilusat metsa lühemate etappide jaoks.

 Kaart

Kaardi autor Uku-Laur Tali, välitööd on toimunud 2023-2024.
Kaart on trükitud veekindlale paberile.
Vastavalt EOL reeglitele on tavarajal võistlusklassides MN21E, MN20, MN18 ja MN16  mõõtkavaks 1:15000. 

Alates vanuseklassist MN 55 on mõõtkava 1:7500.
Samakõrgusjoonte vahe on mõlemal võistluspäeval 5m.
Tavarajal on kontrollpunkti rõnga juurde trükitud ainult järjekorranumber.
Tunnusnumber asub legendinurgas. Tavaraja lisalegendid on saadaval eelstardis.
Teatevõistlusel on järjekorranumbri kõrval ka KP tunnusnumber. Teatevõistlusel palun olla hoolas kontrollpunktide järjekorra jälgimisel.

Märkesüsteem

Kõikides klassides elektrooniline SPORTIdent märkesüsteem, töötab AIR režiim.
SI kaardi rentimine korraldajalt 3 €. Rendisumma tuleb tasuda eelregistreerimisel koos osavõtumaksuga. Rentija kohustub kompenseerima 80 € SI-kaardi kaotamise või purunemise eest.
SI kaardi numbri muutmine pärast registreerimise lõppemist on tasuline (2 eurot).

Stardinumbrid

Tavarajal on stardinumbrid võistlusklassides MN21E. Teatejooksus on stardinumbrid kõigis võistlusklassides. Võistlejatel peavad endal olema haaknõelad rinnanumbrite kinnitamiseks.

Registreerimine

Registreerimine kuni 2.09.2024 osport.ee keskkonnas.
Osalemistasud tuleb tasuda Orienteerumisklubi West arveldusarvele EE591010902000877004 (AS SEB Pank, Tornimäe 2, Tallinn, BIC/SWIFT: EEUHEE2X).
Igas võistlusklassis on stardiprotokolli algusesse  jäetud üks vaba koht, mis eelregistreerimise tähtaja möödumisel kahekordse stardimaksu eest jooksvalt täidetakse.

Võistlusele registreerumisega võtab osaleja kohustuse tasuda korraldaja poolt kehtestatud osavõtutasu. Osavõtutasu maksmise kohustus ei sõltu sellest, kas ma võistlusel tegelikult osalen või mitte.

Teatevõistluse võistkonna täpne koosseis koos jooksujärjestuse ja SI-kaardi numbritega tuleb esitada võistlusele eelneval päeval hiljemalt kell 19.00 ainult läbi www.osport.ee keskkonna.

Võistluspäeval nime ja SI-kaardi muutmine on tasuline (2 eurot muudatuse kohta).

Osavõtutasu

Tavarada
MN12-20 – 8 €
MN21 – 20 €
MN35-60 – 19 €
MN65+ – 12 €

Teade
MN14/16, 18/20 – 24€
MN35/40, 45/50 – 57€
MN65+ – 36€

Autasustamine

Tavarada
Eesti meistrivõistluste medali ja diplomiga autasustatakse võistlusklasside M14, N14, M16, N16, M18, N18, M20, N20, M21, N21 kolme paremat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või Eesti pikaajalise elamisloaga (3. riikide kodanikud) või Eesti alalise elamisõigusega (EU riikide kodanikud) võistlejad. Eesti meistrivõistluste medalitega autasustatakse individuaaldistantsidel võistlusklassides MN35-80 kolme paremat võistlejat, kes on Eesti Vabariigi kodanikud ja/või EOLi klubide liikmed.
MN21A klassides ei selgitata Eesti meistreid, neis klassides kolme parema hulka tulnuid autasustatakse esemeliste auhindadega.

Teatevõistlus
Teatevõistlustel autasustatakse Eesti meistrivõistluste medalitega kolme paremat EOLi kuuluva klubi võistkonda, sealjuures noorte võistlusklassides peavad kõik võistkonnaliikmed olema Eesti Vabariigi kodanikud või Eesti pikaajalise elamisloaga (3. riikide kodanikud) või Eesti alalise elamisõigusega (EL kodanikud), põhiklassis ja vanemates võistlusklassides võib üks võistkonna liige olla Eesti mittekodanikust klubi liige. Juhul kui väljaspool Eesti MV arvestust osalenud võistleja või võistkond tuleb kolme parema hulka, autasustatakse teda esemelise auhinnaga.

Keelualad ja ohud

Keelatud on läbida hoove ja muid keelualasid.

Turvalisus

Osavõtt võistlusest toimub omal riisikol. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.
Esmaabi vajadusel pöördu finišikohtuniku poole.

Pesemine

Võistluskeskuses puudub pesemise võimalus.

Majutus

Viljandimaa majutusvõimalused on leitavad: https://bit.ly/48brMQg
Korraldajad omapoolselt majutuse vahendamisega ei tegele.

Võistluse edasilükkamine või ära jäämine

Korraldajal on õigus vääramatu jõu mõju tõttu teha EOLi juhatusele ettepanek võistluse toimumise aja ja/või asukoha muutmiseks ning võistluse ära jätmiseks. Informatsioon võistluse edasilükkamisest või ära jätmisest avaldatakse võistluse koduleheküljel mitte hiljem kui 48 tundi enne võistluse algust. Võistluse edasilükkamisel teatab EOLi juhatus esimesel võimalusel võistluse uue toimumisaja ja registreerimise korra. Korraldajal on õigus vääramatust jõust põhjustatud kahjud osaliselt või täielikult kinni pidada võistluse osavõtutasudest.

Aus mäng

Eesti MV-l osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Võistlustel kehtivad IOFi dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on Eesti Antidopingul ja teistel dopinguvastastel organisatsioonidel õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas.

Kõik selle juhendi tõlgendamist puudutavad ning juhendis määratlemata küsimused, samuti võistluse käigus tekkinud probleemid lahendab võistluse žürii, juhindudes käesolevast juhendist ja kehtivatest võistlusreeglitest

Andmekaitse

  1. Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada.
    2. Võistluste protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks.
    3. Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse korralduslikel eesmärkidel.

Võistluse korraldajad

OK West, Eesti Orienteerumisliit
Peakorraldaja: Sander Blehner 5083 837 sander[ät]okwest.ee
Rajameister: Uku-Laur Tali (Harju OK)
Registreerimine ja info: Anne-Ly Viikmaa registreerimine[ät]okwest.ee
EOL nõustaja: Margus Sarap (OK Ilves)
Võitluse kodulehekülg: www.okwest.ee