Tutvustus

Tutvustus

Orienteerumisklubi West (OK West) on asutatud 6. jaanuar 1988. aastal Pärnu linnas. Tegevuspiirkonnaks on Pärnumaa ja Pärnu linn. Klubi ühendab spordi vastu huvi tundvaid ja orienteerumisega tegelevaid või selle spordiala arendamisest ning toetamisest huvitatud isikuid.

OK West tegevuse eesmärkideks on klubi liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, orienteerumisspordiala viljelemine ja arendamine tervisespordi vormidest kuni võistlusspordini ning oma liikmete ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine.

OK West eestvedamisel toimuvad Pärnumaa orienteerumisneljapäevakud, mis on oma alguse saanud 17. mail 1972. Traditsiooniks on saanud igal aastal oktoobris läbi viidav Westi maraton – OK West auhinnavõistlus ja Pärnumaa meistrivõistlused orienteerumisjooksus. Alates 1999. aastast korraldab klubi noortele ja perekondadele mõeldud 8-etapilist pargituuri.

Juhatuse liikmed: Sander Blehner, Ilme Palu, Anne-Ly Viikmaa, Veljo Vask, Priit Talu, Veiko Lille, Urmo Kesküla.

Ühispildid