ESO Jõud Pärnu Rajooni XXVII suvespartakiaadi tulemused 1987

ESO Jõud Pärnu Rajooni XXVII suvespartakiaadi tulemused 1987

Kilingi-Nõmme 21.05.1987

Rajameister: Soomann, Värdi ( I kat.) Pärnu rajoon

Tulemused