Kaitseliidu MV juhend 2022

Kaitseliidu MV juhend 2022

Eesmärk:

Populariseerida orienteerumist Kaitseliidus ning selgitada välja Kaitseliidu meistrid orienteerumises.

Aeg ja koht:

02.07.2022 Pärnu maakond, Kilingi-Nõmme

Võistluste korraldaja:

Kaitseliidu Pärnumaa malev koostöös Kaitseliidu peastaabiga ja Orienteerumisklubiga West.

Registreerimine:

• võistkondade eelregistreerimine tuleb teha hiljemalt 28.06.2022 kell 10.00 e-posti aadressil registreerimine@okwest.ee;
• eelregistreerimislehel (Lisa 2) peab olema ära näidatud võistkonna suurus arvuliselt ja nimeliselt võistlusklasside kaupa, SI-kaardi number (olemasolul), toitlustamise vajadus, saabuvate inimeste üldarv; eelregistreerimisel tuleb anda teada ka võistkonna esindaja ja tema kontaktandmed,
• muudatustest osalejate nimekirjas teada anda kuni 01.07.2022 kella 10.00 aadressil registreerimine@okwest.ee;
• eelregistreerimisega hilinenud võistkondi võistlema ei lubata. Piiratud arv hilinejaid lubatakse võistlema ainult piisava koguse trükitud kaartide olemasolul vabarajale või reservkohtadele stardiprotokolli alguses.

Osavõtjad ja rajad:

Võistlusklassid ja ligikaudsed radade pikkused:

Kodutütred noorem vanuseaste N12 (sündinud 2010 ja hiljem)2,1 km
Kodutütred keskmine vanuseaste N15 (sündinud 2007 – 2009) 3,1 km
Kodutütred vanem vanuseaste N18 (sündinud 2004 – 2006) 4,2 km
Noored Kotkad noorem vanuseaste M12 (sündinud 2010 ja hiljem)2,1 km
Noored Kotkad keskmine vanuseaste M15 (sündinud 2007 – 2009) 3,1 km
Noored Kotkad vanem vanuseaste M18 (sündinud 2004 – 2006) 5,1 km
Mehed (põhiklass) M21 (sündinud 1983 – 2003) 7,4 km
Naised (põhiklass) N21 (sündinud 1988 – 2003) 6,3 km
Meesveteranid M40 (sündinud 1973 – 1982) 6,3 km
Naisveteranid N35 (sündinud 1978 – 1987) 5,3 km
Meesveteranid M50 (sündinud 1963 – 1972) 5,3 km
Naisveteranid N45 (sündinud 1968 – 1977) 4,4 km
Meesveteranid M60+ (sündinud 1962 ja varem) 4,4 km
Naisveteranid N55+ (sündinud 1967 ja varem) 3,2 km

LISAKS:

• Kaitseliidu võistkondlikus arvestuses konkureerivad struktuuriüksuste võistkonnad, millesse võivad kuuluda Kaitseliidus tegevteenistuses olevad tegevväelased, töötajad, kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noorkotkad ja kodutütred.
• Võistlejate arv vanuseklassides ei ole piiratud.
• Võistlused on individuaal-võistkondlikud. Selgitatakse välja individuaalne paremusjärjestus kõikides võistlusklassides. Individuaalses arvestuses võidab võistleja, kes läbib raja reeglite- päraselt kiireima ajaga.

• Võistkondlikku arvestusse kuuluvad:
1) kõigi vanuseklasside kolme parema võistleja tulemus ja N55 ning M60 ühe parema võistleja tulemus.
2) osavõtupunktid (max 50 p)
3) malevapealiku osavõtupunktid (6 p)
• Märkesüsteem: SI
• Stardiintervall 2 minutit
• Kontrollaeg 3 tundi.
• Erinevate võistlusklasside rada võib olla erinev
• Veteranide vanuseklassi võistlejad võivad võistelda nooremas vanuseklassis, kuid mitte noorte hulgas. Alla 18-aastased võistlejad kuuluvad oma vanuseklassi selle kalendriaasta lõpuni, mil neil täitub klassitähises näidatud vanus. Nad võivad võistelda oma vanuseklassist vanemates vanuseklassides kuni põhiklassini (kaasa arvatud).
• Vabaraja start toimub 30 min pärast põhistartide lõppu jooksvalt. Start avatud 1 tund. Stardiaeg võetakse stardis stardijaamast. Kontrollaeg 1.5 tundi.
• Vabarajal võitjaid ei selgitata. Vaba raja läbinud osalejate (st minimaalselt 3 kontrollpunkti läbinud) vahel loositakse auhinnad.
• Vabarajale võivad startida ka suundorienteerumisraja läbinud võistlejad, kelle ajagraafik ja füüsis seda võimaldab. NB! Soov lisada registreerimislehele Lisa 2 ! Auhindade loosimises osalevad ainult reeglitepäraselt vabaraja (1,5 tunniga minimaalselt 3 kontrollpunkti) läbinud.

Ajakava:

28.06.2022 kell 10:00 eelregistreerimise lõpp
01.07.2022 võistkonna esindajatele saadetakse stardiprotokollid ja info võistluskeskuse asukoha kohta
02.07 hiljemalt 09:30 võistkondade saabumine võistluspaika
10:00 võistluse avamine
10:30 võistluse start loosijärjekorra alusel
NB! Erinevad vanuseklassid võivad startida koos
Umbes 12:30-13:30 (30 min pärast põhistarte) vabaraja start avatud 1h
15:00 finiši sulgemine
15:15 rivistus, autasustamine ja vabaraja loosiauhindade loosimine

NB! Ajagraafik võib muutuda sõltuvalt registreerunute hulgast ja võistluse käigust.

Protestid:

Kõik protestid esitatakse kirjalikult vahetult peale võistluse lõppu võistluse peakohtunikule.
Protestikomisjoni kuuluvad võistluse peakohtunik, korraldajapoolne esindaja ja võistkondade hulgast loositud 3 esindajat.

Tulemuste arvestus:

Paremusjärjestus selgitatakse võistlusdistantsi määrustepäraseks läbimiseks kulunud aja alusel.
Punktid jagunevad järgnevalt:
1. koht 20 p
2. koht 18 p
3. koht 16 p
4. koht 14 p
5. koht 12 p
6. koht 10 p
7. koht 9 p
8. koht 8 p
9. koht 7 p
10. koht 6 p
11. koht 5 p
12. koht 4 p
13. koht 3 p
14. koht 2 p
15. koht 1 p
jne. 1 p

NB! Maleva neljas (M60 ja N55 teine) jne number punkte kinni ei hoia!

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse:
1) võistkonna liikmete individuaalsed kohapunktid (üks parem tulemus N55 ja M60 võistlusklassis ja kolm paremat tulemust kõigis ülejäänud võistlusklassides).
2) osavõtupunktid kokku kuni 10 võistleja eest (à 5 punkti, kokku max 50 p) kes:
• läbisid reeglitepäraselt (kontrollajaga 1,5 h minimaalselt 3 KP-d) vabaraja,
• läbisid võistlusdistantsi, aga ei mahtunud maleva kolme (ühe) parema hulka,
• läbisid võistlusdistantsi, kuid diskvalifitseeriti puuduva või vale KP pärast.
3) malevapealiku osavõtupunktid (6 p)

Võrdse punktisumma korral on eespool see võistkond, kellel on parem individuaaltulemus.

Autasustamine:

• Iga võistlusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse medali, diplomi ja meenega.
• Üldarvestuses kolme parimat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.
• Rändkarikaga autasustatakse parimat Kaitseliidu võistkonda.
• Diplomi ja meenega tunnustatakse kõiki vabaraja või suundorienteerumisraja läbinud üksuste pealikke.
• Vabaraja läbijatele (minimaalselt 3 KP-d) loosiauhinnad. NB! Vabaraja loosiauhinnad antakse üle reaalselt kohal olevale võistlejale. Kui võistlejat kohal ei ole, loositakse see välja järgmisele õnnelikule, kes on kohal.

Soovitus:

Võta kaasa kompass, SI pulk (olemasolul), jooksu- ja vahetusriided ning pesemisvahendid.

Lisainfo:

Parkimine/pesemine võistluspaigas, täpsustav info saadetakse esindajatele

Kontaktisik:

Joe Lepp 56467270