Märkesüsteem

RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevakute märkesüsteem

Kõikides klassides elektrooniline SPORTIdent märkesüsteem, saab kasutada kõiki versioone SI kaarte (SIACS k.a.) kontaktrežiimis.
SI kaardi rentimine korraldajalt 1,50 €/võistleja. Pargituuri neljapäevakutel on klassides MN8-MN16 osalejatele SI-kaardi rentimine tasuta. Rentija kohustub kompenseerima 32,- € SI-kaardi kaotamise või purunemise eest.
SI kaarte on võimalik osta korraldaja käest päevakul.

VV klassis on üks SI kaart kogu võistkonna peale. Igal liikmel peab olema EOL kood.
Starditakse ja rada läbitakse koos. Stardiaeg võetakse SI jaamast. Võistkond valib ise, millised KP-d ja millises järjekorras läbitakse (5. rada). Võistkond peab finišeerima samuti koos.

 SI kaardi kasutamine

Stardis tühjendab võistleja vastavas SI jaamas (NULLIMINE) ise oma SI kaardi ja kontrollib seda teises jaamas (KONTROLL). Stardiaeg läheb käima, kui võistleja paneb oma SI kaardi stardijaama (START).
Tutvu raja läbimise juhendiga siin.