VS Jõud Pärnu rajooni XVIII Suvespartakiaadi valikorienteerumise tulemused 1978

VS Jõud Pärnu rajooni XVIII Suvespartakiaadi valikorienteerumise tulemused 1978

Kõpu 21.05.1978

Rajameister: Paul Jõgi
Peakohtunik: Jüri Leesmäe
Sekretär: M. Virolainen

Tulemused