OK West pargituuri juhend 2021

OK West pargituuri juhend 2021

Orienteerumisklubi West korraldab 2021. aastal 5-etapilise pargituuri.

Võistlusklassid

MN8, MN10, MN12, MN14, MN16, VV.

Võistlusklassi valik

Võistleja peab valima omale võistlusklassi vastavalt järgmistele reeglitele:
1. Võistlejad klassides MN8-16, kuuluvad oma vanuseklassi selle aasta lõpuni, mil neil täitub klassitähises näidatud vanus. Nad võivad võistelda vanemates vanuseklassides.
2. VV klassis osaleb kuni viie (5) liikmeline seltskond, vanusepiiranguid ei ole.

Võistleja võib hooaja jooksul võistelda Pärnumaa neljapäevakutel ainult ühes võistlusklassis (kehtib ka VV puhul), mis tuleb valida esimese kahe osaluskorra jooksul. Igal neljapäevakul läheb ühel võistlejal arvesse üks (esimesena saadud) tulemus.

Eesti Orienteerumisliidu kood

Neljapäevakutel kasutatakse võistlejate tuvastamiseks EOL koode. EOL kood on unikaalne ja tasuta. Seda kasutatakse nii orienteerumispäevakutel kui suurematel orienteerumisvõistlustel Eestis. Koodi on võimalik tellida EOL kodulehelt või täites vastava blanketi korraldaja juures (must kaust).

Rajad

Iga võistleja võib vabalt valida oma võimetele vastava raja.

radatavaradalühiradasprintKP-de arv
1. rada8,0 + km 4,0 - 5,0 km~4,0 km (optimaalne)vähemalt 15 KP
2. rada5,5 - 8,0 km3,0 - 4,0 km~3,0 km (optimaalne)vähemalt 12 KP
3. rada3,0 - 5,5 km2,0 - 3,0 km~2,0 km (optimaalne)vähemalt 8 KP
4. rada2,0 - 3,0 km1,0 - 2,0 km~1,0 km (optimaalne)vähemalt 5 KP
5. radavalikrada kõikidest KP-dest

Nöörirada

Pargituuri neljapäevakutel on nöörirada.

Keelualad

Keelatud on läbida hoove ja keelualasid ning ületada objekte, mis on vastavalt tähistatud! -> Tutvu tingmärkidega siin ja orienteerumiskaardi tagumisel küljel.

Märkesüsteem

Kõikides klassides elektrooniline SPORTIdent märkesüsteem, saab kasutada kõiki versioone SI kaarte (SIACS k.a.) kontaktrežiimis.
SI kaardi rentimine korraldajalt 1,50 €/võistleja. Pargituuri neljapäevakutel on klassides MN8-MN16 osalejatele SI-kaardi rentimine tasuta. Rentija kohustub kompenseerima 32,- € SI-kaardi kaotamise või purunemise eest.

VV klassis on üks SI kaart kogu võistkonna peale. Igal liikmel peab olema EOL kood.
Starditakse ja rada läbitakse koos. Stardiaeg võetakse SI jaamast. Võistkond valib ise, millised KP-d ja millises järjekorras läbitakse (5. rada). Võistkond peab finišeerima samuti koos.

Tähistus

Võistluskeskuse asukoht ja parkimise info avaldatakse hiljemalt 2 päeva enne päevaku toimumist klubi kodulehel www.okwest.ee ja www.päevakud.ee. Stardipaika on suurematelt teedelt tähistus.

Osavõtutasu

võistlusklassosaluskord
MN8, 10 | VV sündinud 2009 või hiljem2 €
MN12, 14, 16 | VV sündinud 2001-20083 €
VV sündinud 2000 või varem4 €

Võistleja registreerib igal neljapäevakul enda osalemise ja maksab osavõtutasu (kui seda pole eelnevalt terve hooaja eest tehtud) rohelises RMK logoga telgis. Kohtunik kirjutab võistleja EOL koodi, nime, võistlusklassi, valitud raja ja renditud SI-kaardi puhul kaardi numbri raamatusse ning annab võistlejale valmis trükitud rajaga kaardi.

Start avatud

Kella 17.00-st.

Finiš avatud:

Kella 20:00-ni
Hiljem finišeerinud võistleja tulemus tühistatakse, välja arvatud kohtunikud.

SI kaardi kasutamine

Stardis tühjendab võistleja vastavas SI jaamas (NULLIMINE) ise oma SI kaardi ja kontrollib seda teises jaamas (KONTROLL). Stardiaeg läheb käima, kui võistleja paneb oma SI kaardi stardijaama (START).
Tutvu raja läbimise juhendiga siin.

Kõik võistlejad peavad peale raja läbimist tegema SI kaardiga märke ka finišijaamas ja seejärel finišikohtuniku juures oma tulemuse SI-kaardilt maha lugema.
Finišis peab võistleja tagastama renditud SI kaardi.

 Aus mäng

Igal osalejal peab olema oma SI kaart (va VV klassis, kus SI kaart on võistkonnal) ja oma korraldajalt saadud võistluskaart (ka VV klassi igal liikmel).
Minimaalne vahe eelmise startijaga 30 sekundit ja rada läbitakse iseseisvalt.
Võistlusmaastikul viibimine enne oma starti on keelatud:
– Soojendust tohib teha vaid maastiku sellel osal, kus ei asu kontrollpunkte.
– Raja läbimine koos lapsega juhendamiseks või julgestuseks on lubatud alles peale oma raja läbimist.

 Turvalisus ja esmaabi

Osavõtt neljapäevakust toimub omal riisikol. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.
Esmaabi vajadusel pöördu finišikohtuniku poole.

 Tulemused

Pargituuri arvestust peetakse punktisüsteemis. Võistlejad seatakse 1.-4. rajal aegade põhjal paremusjärjestusse, mehed ja naised eraldi. Vanuseklassides MN12 kuni MN16 saavad võistlejad vastavalt kohale punktid järgmiselt:

rada1. koht2. koht3. koht4. koht5. koht6. koht...
1.100959087858483 ...
2.80757067656463 ...
3.60555047454443 ...
4.40353027252423 ...
5.10101010101010 ...

Vanuseklassides MN8MN10 saavad kõik osalejad olenemata läbitud rajast ja saadud tulemusest 10 punkti, kuid hoiavad seejuures vastava raja kohapunktid teiste klasside võistlejate ees kinni.

5. raja läbinud võistlejaid ja võistkondi paremusjärjestusse ei seata, iga osaleja (VV klassis võistkonna iga liige) saab 10 punkti.
Võrdsete tulemuste korral saavad võistlejad kõrgema koha punktid.
1.-4. rajal katkestanud võistleja (kõik KP-d pole läbitud või on läbitud vales järjekorras) loetakse 5. rajal osalenuks ja ta saab 5. raja punktid.

Tühistatud võistleja (finišisse hilinemine, reeglite vastu eksimine) saab 0 punkti.
Vastavalt saadud punktidele koostatakse klasside kaupa protokollid.
Võistlustulemused avaldatakse OK West kodulehel tulemuste all.

Koondarvestus ja autasustamine

Kõikidele raja läbinud lastele väike auhind.
Viie etapi kokkuvõttes iga klassi kolmele parimale auhinnad. Pargituuri koondarvestuses osalemiseks peab osalema vähemalt 3 etapil, arvesse lähevad kõik etapid.
Autasustamine toimub 10. neljapäevakul – 10. juunil Rannametsas kell 17:00.

Andmekaitse

1. Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ja neid pilte avalikustada.
2. Võistluste protokollid on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo talletamiseks.
3. Võistlusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse võistluse korralduslikel eesmärkidel.